Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

Thường trực Hội Nông dân thành phố Hà Tiên tham dự sinh hoạt lệ chi, tổ Hội trên địa bàn

(11:00 | 27/04/2022)

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể”. Thường trực Hội Nông dân thành phố Hà Tiên tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng mọi hoạt động của Hội về địa bàn dân cư và đối tượng nông dân ở cơ sở, thực hiện phương châm “Tỉnh bám xã, huyện bám ấp, xã bám địa bàn dân cư”. Với phương châm đó, ngay từ đầu năm, Thường trực Hội chỉ đạo các cơ sở Hội đăng ký lịch họp định kỳ chi, tổ Hội theo thời gian cố định.

Sau khi triển khai Kế hoạch, Hội Nông dân cơ sở các cấp đã đăng ký lịch họp định kỳ chi, tổ Hội theo quý. Thường trực Hội Nông dân thành phố đã phân công các đồng chí trong Thường trực tham dự các cuộc họp theo lịch. Đến nay, Thường trực Hội Nông dân thành phố tham dự sinh hoạt 4 chi hội ở 4 cơ sở Hội là xã Thuận Yên, xã Tiên Hải, phường Mỹ Đức, phường Bình San.

Nội dung sinh hoạt lệ chi Hội nhằm nắm bắt những vấn đề làm được, chưa được; những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Trong cuộc họp lệ chi Hội, Thường trực Hội Nông dân thành phố cũng đã có những ý kiến chỉ đạo cơ sở Hội và chi Hội cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu như: Tuyên truyền kịp thời các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Công tác theo dõi và phát triển hội viên nông dân, đặc biệt là nắm nguồn đối tượng; công tác chất lượng sinh hoạt chi Hội; Công tác vận động Quỹ hỗ trợ nông dân; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân tăng gia sản xuất; Tham gia tốt các hoạt động phong trào phát động đăng ký và xét chọn nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Chung tay tham gia các công trình, phần việc nhằm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Sinh hoạt lệ chi, tổ Hội theo định kỳ là một nhiệm vụ công tác Hội và là thực hiện theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Qua sinh hoạt chi, tổ hội để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời giải đáp và kiến nghị các ngành chức năng để hỗ trợ.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên