Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

(3055-CV/HNDTW) V/v Bổ sung hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức đại hội

(08:56 | 17/07/2017)

Hội Nông dân Tỉnh, Nguồn Hội Nông dân TW

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3055-CV-HNDTW_(Bo_sung_huong_dan_1_so_noi_dung_con_201707170706299040.pdf