Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

(3850-QĐ/HNDTW) " V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam"

(09:59 | 27/11/2017)

Nguồn Hội Nông dân Việt Nam

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3850-QD-HNDTW.pdf