Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Xem với cỡ chữAA

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG TUA HAI (26/01/1960 - 26/01/2020)

(15:22 | 02/01/2020)

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương-Tỉnh ủy Tây Ninh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU-HUONG DAN 53 TUA HAI(DCUONG).pdf