Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Xem với cỡ chữAA

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH KIÊN GIANG TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019

(15:49 | 09/01/2020)

 

Ngày 08/01/2020, tại trụ sở Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kết công tác năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Năm 2019, nhìn chung công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển tốt đẹp; nhiều đoàn khách, nhiều nhà tài trợ đến làm việc rất hài lòng về sự phối hợp. Qua đó, góp phần thúc đẩy hiệu quả hợp tác đầu tư, tài trợ, viên trợ trên các lĩnh vực về công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác tài trợ Phi Chính phủ nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được nhiều kết quả. Trong năm đã vận động trên 132 khoản viện trợ với giá trị 79,8 tỷ đồng; Trong đó lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng 34,6 tỷ đồng, phát triển kinh tế - xã hội 20 tỷ đồng, giải quyết các vấn đề xã hội 17,8 tỷ đồng, giáo dục đào tạo 7,1 tỷ đồng; vận động Tết vì người nghèo năm 2019 được trên 16.000 suất quà với số tiền trên 5,3 tỷ đồng.

Công tác xây dựng tổ chức: Trong năm phát triển mới 6 chi hội với 86 hội viên, nâng tổng số 56 chi hội và 930 hội viên.

Phương hướng năm 2020: Quán triệt và thực hiện thật tốt chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư; kinh phí vận động, tài trợ năm 2020 là trên 50 tỷ đồng.

Doãn Tấn Đạt-PCT Hội Nông dân tỉnh.