Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Sáng ngày 01/3/2019, tại ấp Lung Lớn xã Kiên Bình huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang ra mắt hợp tác xã nông nghiệp Bình Phú.

(09:20 | 05/03/2019)

Sáng ngày 01/3/2019, tại ấp Lung Lớn xã Kiên Bình huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang ra mắt hợp tác xã nông nghiệp Bình Phú.

           Đến dự Hội nghị thành lập hợp tác xã, về cấp huyện: Có đồng chí Đoàn Ngọc Anh-Phó trưởng phòng Kinh tế huyện, đồng chí Nguyễn Thành Thật-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Về cấp xã: Có đồng chí Hồ Thành Chương-Phó Chủ tịch UBND xã, các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận các đoàn thể xã, Tổ kinh tế kỷ thuật. Đại diện lãnh đạo ấp Lung Lớn, cùng 16 thành viên của hợp tác xã. Đài truyền thanh huyện đến dự và đưa tin.

Ấp Lung Lớn có diện tích tự nhiên 3.835ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 2.254ha. Toàn ấp có 708 hộ với 2.315 nhân khẩu. Với 02 dân tộc là Kinh và Khmer. Đời sống của nhân dân trong ấp dựa vào nông nghiệp là chính. Sau khi được Hội Nông dân huyện, xã và ngành chuyên môn tuyên truyền, vận động, người dân thấy được hiệu quả của hợp tác xã, do đó đã có 16 hộ làm đơn tự nguyện xin tham gia và thống nhất đặt tên của hợp tác xã là Hợp tác xã nông nghiệp Bình Phú.

          Tại Hội nghị, Ban sáng lập báo cáo kết quả vận động thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Bình Phú, với 16 thành viên, vốn điều lệ 176.000.000 đồng, diện tích canh tác 88ha. Mỗi ha người dân đóng góp 2.000.000 đồng.

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã: Cung ứng dịch vụ bơm tát, làm đất, thu hoạch, phân bón, lúa giống cho thành viên.

Hội nghị bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 người. Ông Nguyễn Thanh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc của hợp tác xã.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua phương án sản xuất, kinh doanh. Ban lãnh đạo của hợp tác xã ra mắt Hội nghị và phát biểu hứa hẹn. Thông qua Nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã nông nghiệp Bình Phú, nhiệm kỳ 2019-2023.

Thanh Tuấn - HND Kiên Lương