Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Hội Nông dân huyện triển khai công tác tháng 3 năm 2019

(09:07 | 06/03/2019)

 Ngày 5/3/2019, BCH Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức họp báo thường lệ tháng 2/2019. Nội dung tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và chỉ đạo chương trình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2019.

 

      Trong tháng, phối hợp giải ngân Dự án trồng hoa màu, ấp Thạnh Lợi xã MTA có 7 thành viên với số tiền 100 triệu đồng từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân huyện.

      Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra quản lý nguồn vốn uỷ thác năm 2019. Kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 tại xã Mong Thọ. 
      Kiểm tra và xử lý các rủi ro Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup cho đối tượng là hộ nghèo và cận nghèo (GT, MH); Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện làm việc với Ban Thực thi xã Giục Tượng và xã Minh Hoà về việc xử lý bò nuôi 2 năm phối giống không đậu. 
      Phối hợp các ngành, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức Hội thảo kỹ thuật chăn nuôi cho nông dân được 01 cuộc, có 36 lượt nông dân tham dự. 
     Hội Nông dân các cấp triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, hội viên, nông dân các Chủ trương, Chính sách, Pháp luật của đảng, Nhà nước về tham gia xây dựng nông thôn mới; Bảo vệ môi trường,... Phát động cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký duy tu, bảo dưỡng các Công trình mang tên Hội và xây dựng Kế hoạch kèm danh sách đăng ký tên mô hình mới theo chỉ tiêu giao. Phối hợp Ban ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thu gom rác thải, vớt rác thải trên các tuyến kênh, xóa nhà tiêu trên kênh rạch,… Kết quả vận động mạnh thường quân và cán bộ, hội viên nông dân đóng góp xây mới 02 cây cầu bê tông (VHH trị giá 130 triệu đồng, MTB trị giá trên 60 triệu đồng); đào hố xử lý rác gia đình được 02 hố.
      Tại Hội nghị BCH Hội Nông dân huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 như sau:
1. Tập trung tuyên truyền triển khai kết quả Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Tuyên truyền phổ biến kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân tham gia mua BHYT hộ gia đình và ý nghĩa các ngày lễ lớn: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/1910-08/3/2019, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931-26/3/2019,... 
- Tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi khi phát hiện dịch bệnh báo với cơ quan chuyên môn để kịp thời ngăn chặn. 
2. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát triển hội viên và thu hội phí đạt chỉ tiêu năm 2019; triển khai quyết định giao chỉ tiêu thi đua năm 2019.
3. Vận động và quản lý tốt nguồn Quỹ HTND, thu hồi nguồn vốn cho vay đến hạn và xét cho vay đúng đối tượng tránh thất thoát nguồn vốn; duy trì họp giao ban hàng tháng với Ngân hàng CSXH, tăng cường thu hồi nợ vay để giảm tỷ lệ nợ dưới 0,5%, tăng cường công tác vận động tiền gởi tiết kiệm trong hội viên nông dân, củng cố tổ TK và VV không còn tổ yếu. 
4. Duy trì nâng chất lượng hoạt động CLB “Nông dân với pháp luật” ở các xã, thị trấn; CLB “Nông dân tham gia mua BHYT”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia mua BHYT nhằm góp phần đạt tiêu chí 15 về xây dựng nông mới.
5. Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện tốt các tiêu chí XDNTM tích cực bảo vệ môi trường nông thôn: có kế hoạch đăng ký thực hiện kèm theo tên mô hình, cuối năm có xác nhận của lãnh đạo xã về hiệu quả của mô hình. 
6. Thường xuyên thăm, kiểm tra Dự án cho vay bò giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup tại hai xã Giục Tượng và Minh Hoà để kịp thời xử lý các tình huống rủi ro.
 

Huỳnh Thanh Liêm - HND Châu Thành