Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

Xem với cỡ chữAA

CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU TẬP THỂ “CÁ BỚP TIÊN HẢI - HÀ TIÊN”

(10:05 | 17/11/2021)

Đảng ủy xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên tập trung thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện xây dựng hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn mới còn yếu, tiến tới xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển kinh tế biển, đảo. Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Trong phát triển kinh tế, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, thành phố hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, phòng chống dịch bệnh; chế biến, bảo quản hải sản cho nhân dân để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Theo đó, nông - lâm - ngư nghiệp tiếp tục được xác định là ngành kinh tế thế mạnh của địa phương là khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Hợp tác xã Nuôi cá bớp lồng bè” xã Tiên Hải được thành lập với 30 thành viên. Hợp tác xã hoạt động theo quy chế của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Tiên. Các ngành chuyên môn của tỉnh lấy ý kiến các thành viên Hợp Tác xã và hộ dân về xây dựng Logo và quy chế nhãn hiệu tập thể  “Cá bớp Tiên Hải - Hà Tiên”. Qua Hội thảo, đã có 117 thành viên tham gia, sau khi đăng ký nhãn hiệu tập thể  “Cá bớp Tiên Hải - Hà Tiên”. Đến nay, Hợp Tác xã đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

 

Ảnh: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

 

Đảng ủy xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên tập trung thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là tiếp tổ chức triển khai và cụ thể hóa Chương trình hành động số 24 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Kiên Giang “Về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý thực hiện Đề án du lịch cộng đồng; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch; cùng các ngành của Thành phố đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các loại hình dịch vụ, du lịch trên các đảo; tập trung xây dựng, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, môi trường cảnh quan tại các điểm du lịch. Tiếp tục duy trì và giữ vững xã nông thôn mới và tiếp tục lộ trình xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên