Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dạy nghề - việc làm

NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH GIÚP HỘI VIÊN, NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NGHỀ “NUÔI CÁ BÓP TRONG LỒNG BÈ”

(16:29 | 30/03/2020)

 

Vừa qua, tại Hội Nông dân xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện giải ngân nguồn vốn tỉnh cho dự án Nuôi cá Bóp trong lồng bè” xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

 

Tham gia giải ngân: Về cấp huyện có đồng chí Phan Thành Văn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Chủ tịch Hội Nông dân xã Lại Sơn và 10 hộ vay vốn.

Lại Sơn là một xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy hải sản và môt số dịch vụ khác. Toàn xã có  68 hộ nuôi trồng thủy sản với 106 bè 263 lồng. Hiện nay, xã đang trong giai đoạn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2020.

Ảnh: Buổi nhận tiền hỗ trợ dự án “Nuôi cá Bóp trong lồng bè” xã Lại Sơn

Nhằm tạo điều kiện để giúp nông dân trong xã tiếp cận với nguồn vốn và khoa học kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào mở rộng sản xuất, góp phần ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân trong xã. Hội Nông dân xã Lại Sơn đã lập dự án “Nuôi cá Bóp trong lồng bè” nhằm xây dựng mô hình tổ nông dân liên kết phát triển sản xuất tạo công ăn việc làm cho 10 hộ Hội viên nông dân, nâng cao đời sống cho bà con khả năng nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện.

Từ đó, thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào Hội, trong đó kết nạp từ 10 hội viên mới trở lên. 100% hộ tham gia dự án đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân mức thấp nhất là 200.000 đồng/năm. Thông qua dự án, vận động từ 80% số hộ nông dân trong xã ủng hộ đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân. 

ÁNH QUYỀN- HND KIÊN HẢI