Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM VÀ MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2019

(10:09 | 21/05/2019)

 

Ngày 14/5/2019, tại Hội trường Đảng ủy xã Hòn Tre. Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Lao động thương bình & xã hội huyện, Ủy ban nhân dân xã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người năm 2019.

 

 

 

 

 

Đối tượng tập huấn: Cán bộ, hội viên, nông dân, với số lượng 60 người.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và mua bán người, với phương châm phòng ngừa là cơ bản. Đồng thời, lên án mạnh mẽ các hành vi, vi phạm tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác các đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; xây dựng cơ sở lành mạnh, đời sống văn minh không có tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý và mại dâm. Từng bước làm giảm phát sinh tệ nạn xã hội, góp phần bình yên cho các gia đình và địa phương.

 

 

 

Ảnh: tập huấn tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người năm 2019.

 

Qua lớp tập huấn, đã trang bị cho các cán bộ, hội viên, nông dân tham gia tập huấn nắm rõ thêm những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người./.

ÁNH QUYỀN- HND KIÊN HẢI