Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Đoàn giám sát kết luận 61 Tỉnh làm việc với ban chỉ đạo đề án 61 của Huyện Kiên Lương

(10:23 | 20/10/2017)

 Sáng ngày, ngày 19/10/2017, Đoàn giám sát Kết luận 61 tỉnh tổ chức giám sát Ban chỉ đạo Đề án 61 của huyện Kiên Lương. Đoàn giám sát tỉnh do đồng chí Trần Chí Viễn-TUV-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn; Đồng chí Thái Văn Phúc-UVTV-Trưởng Ban tổ chức-kiểm tra HND tỉnh, thành viên; Đồng chí Nguyễn Duy Minh-UVTV-Trưởng Ban kinh tế-xã hội HND tỉnh, thành viên; Đồng chí Nguyễn Thanh Vân-Chuyên viên Ban tổ chức-kiểm tra HND tỉnh, thư ký .

         Tiếp đoàn khảo sát tỉnh, về cấp huyện: Có đồng chí Tăng Thu Hằng-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trần Hồng Hải-Phó Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong tổ giúp việc đề án 61 huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Tài chính-kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện; Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Văn Bảy-HUV-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-Tổ trưởng tổ giúp việc Đề án 61 của huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2017.

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 327-CV/HU, ngày 28/5/2012 về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/BBT, kèm theo Quyết định số 376-QĐ/HU, ngày 29/5/2012 về thành lập tổ giúp việc cho Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X), gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm tổ trưởng; đồng chí Trưởng phòng Kinh tế huyện làm tổ phó; các đồng chí Chánh Văn phòng huyện ủy, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện làm thành viên.

Ảnh: Buổi làm việc của Ban chỉ đạo 61 tỉnh làm việc Ban chỉ đạo 61 của huyện

            UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/5/2012 thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Đồng thời chỉ đạo xây dựng 04 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện với Phòng Văn hóa-thông tin, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động-Thương Binh xã hội huyện, theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Đến nay quỹ hỗ trợ nông dân huyện quản lý là 2,3 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương ủy thác là 800 triệu, tỉnh 1.050 triệu, huyện 450 đồng, với dư nợ tại 13 dự án và 129 hộ vay. Nhìn chung các mô hình đếu hoạt động có hiệu quả, với mức lợi nhuận bình quân từ 50-100 triệu đồng/hộ/năm.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Chí Viễn-TUV-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-Phó Ban chỉ đạo KL61 tỉnh-Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo đề án 61 của huyện đã đạt được. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì ngân sách cùng cấp bổ sung kinh phí cho Quỹ hỗ trợ nông dân chưa thực hiện được; việc tổ chức dạy nghề cho nông dân còn nhiều vướng mắc, nhất là khâu tổ chức vận động nông dân đến lớp và sử dụng đầu ra.

          Hội Nông dân còn gặp khó khăn trong việc phối hợp với các ban, ngành huyện, nội dung phối hợp còn hạn chế, thông tin báo cáo chưa kịp thời; việc xác định nội dung, kinh phí phối hợp còn lúng túng, còn trông chờ, ỷ lại sự chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Kiến nghị với Đoàn giám sát về xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm nông-ngư nghiệp cho nông dân.

Thanh Tuấn - HND Kiên Lương