Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

HÀ TIÊN GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KỊP THỜI, KHÔNG PHÁT SINH ĐIỂM NÓNG

(15:20 | 07/01/2020)

 

Năm 2019, thành phố Hà Tiên phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo 3 đơn, 102 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn tập trung chủ yếu là kiến nghị, phản ánh vào các lĩnh vực đất đai và xây dựng. Việc gỉải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố được kịp thời, giải quyết những vướng mắc của công dân, các vụ việc khiếu nại, tố cáo được thành phố Hà Tiên tập trung chỉ đạo xử lý, không phát sinh điểm nóng góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố.

 

Thành phố Hà Tiên chú trọng đến việc thực hiện công tác tiếp công dân của chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Năm 2019 đã nhận 105 đơn, 83 đơn thuộc thẩm quyền, giao các đơn cho ngành chức năng tham mưu giải quyết. Kết quả đã giải quyết 78 đơn kiến nghị, 1 đơn tố cáo chuyển sang cơ quan điều tra…         

 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành thành phố quan tâm chỉ đạo; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo kéo dài, các đơn không thuộc thẩm quyền đều được UBND thành phố chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Việc tiếp xúc, đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết ngày càng được chú trọng. Công tác tiếp công dân được duy trì, đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tại các buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND thành phố các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đều được ghi chép, hướng dân, giải thích theo quy định pháp luật.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường, từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị của địa phương. Việc phối hợp trong công tác tiếp dân chặt chẽ, kịp thời. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn động, phức tạp, kéo dài, được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực.

 

 

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên