Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO HỘI VIÊN NÔNG DÂN XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN U MINH THƯỢNG

(16:57 | 14/01/2020)

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Hòa tiến hành trợ giúp pháp lý cho hội viên và nông dân tại ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng.

 

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân, là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước cho hội viên, nông dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, Hội Nông dân đã phối hợp với Công an xã đã tuyên truyền đến các gia đình hội viên, nông dân về phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và nạn trộm cắp vặt và các tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức về pháp luật, tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa các tệ nạn xã hội từ gia đình, góp phần tham gia có hiệu quả vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương.

Từ việc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý trong hội viên, nông dân đã góp phần làm giảm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người. Qua đó thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện.

 Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Hiền (đứng), Phó trưởng Công an xã  tuyên truyền phổ biến pháp luật về thủ đoạn trộm cắp tài sản.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các tổ chức Hội được triển khai thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, ý thức trách nhiệm của hội viên, nông dân trong công tác phòng, chống tội phạm; bài trừ tệ nạn xã, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Văn Vô-HND Vĩnh Hòa (UMT)