Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)

(08:08 | 15/09/2022)

Để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, khôi phục cơ sở Đảng, lập lại cơ quan lãnh đạo, thúc đẩy hoạt động của Đảng khi cách mạng gặp khó khăn, thoái trào.

Ban biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang xin đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022), Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sỹ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; DE CUONG TT 120 LE HONG PHONG (CAT).pdf