Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Hội Nông dân huyện An Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018 và triển khai, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(08:33 | 11/12/2018)

          Ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Ban Dân vận huyện An Minh, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2018. Đến dự và chỉ đạo có Đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang; Đồng chí Trần Hồng Lam, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQVN huyện An Minh; Đồng chí Trần Văn Hiền, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa VIII; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

         Thay mặt Thường trực Hội Nông dân huyện, đồng chí Nguyễn Minh Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thông qua dự thảo kết quả công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2019.

Kết quả trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, sự tạo điều kiện, hỗ trợ của UBND huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tập chung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018 - 2023, tiến tới tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Nông dân huyện An Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội các cấp, các ngày Lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước...đến cán bộ, hội viên đạt 95%, nông dân đạt 80%,  đạt 100% chỉ tiêu giao; phát triển hội viên mới được 952 Hội viên, đạt 111% chỉ tiêu; có 6.327 hộ đăng ký Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 64,64% so với hộ Nông nghiệp có điều kiện. Kết quả bình xét có 4.215 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 66,66% so với hộ đăng ký, đạt 133,32% chỉ tiêu tỉnh giao; Vận động Quỹ hỗ trợ Nông dân được 160.620.000 đồng, đạt 130,58% chỉ tiêu tỉnh giao. Ngân sách UBND huyện bổ sung 50.000.000 đồng. Nâng tổng số nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện đến nay là 1.228.181.000 đồng; Hội phối hợp các trường nghề, trung tâm dạy nghề, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn khai giảng được 13 lớp nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn với tổng số 370 học viên, (Hội trực tiếp mở 01 lớp); Hội Nông dân huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện triển khai 6/6 điểm mô hình trồng cây sapô xen Mãng cầu ta; bàn giao trên 3.260 cây dừa Xiêm lùn cho 49 hộ thực hiện mô hình, trị giá hơn 114.100.000 đồng; tuyên truyền vận động thành lập mới 156 Tổ hợp tác, thành lập mới 22 Hợp tác xã. Tính đến nay trên địa bàn huyện có tổng số 281 Tổ hợp tác các loại và 39 Hợp tác xã, thành lập mới 01 Tổ hội nghề nghiệp Nuôi heo rừng có 4 hộ tham gia; phối hợp cất nhà Đại đoàn kết cho hội viên, nông dân nghèo được 11 căn, đạt 100% chỉ tiêu giao

Từ những kết quả đạt như trên, Hội Nông dân huyện chấm điểm thi đua Cụm I, U Minh Thượng đạt Nhất Cụm I, đánh giá phân loại Hội Nông dân các xã, thị trấn có 11/11 xã, thị trấn đạt vững mạnh năm 2018.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua, đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Trần Hồng Lam, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện trong năm 2019, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) các cấp hội trong huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết cảu Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đưa các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp hội vào cuộc sống của cán bộ, hội viên, nông dân, (2) Nâng cao công tác tổ chức, kiện toàn lại BCH, BTV Hội nông dân các cấp, (3) Rà soát lại hội viên, ôn định lại tình hình hội viên và nâng cao chất lượng phát triển Hội viên, (4) Tập trung thực hiện tốt 3 phong trào chính của hội thật thiết thực và hiệu quả, (5) Quản lý tốt các mô hình, dự án vay từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân và nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội huyện, bên cạch đó tổ chức sơ, tổng kết các mô hình, dự án có hiệu quả, nhằm đánh giá, nhân rộng trong toàn huyện, (6) Hội Nông dân 02 cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, lề lối làm việc của BCH, BTV và thường trực, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội…

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2018

 

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban Ban dân vận huyện ủy, đồng chí Trần Văn Hiền, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của 02 đồng chí đưa vào chương trình nhiệm vụ công tác năm 2019. Hội Nông dân các xã, thị trấn cắn cứ vào nhiệm vụ của Ban Thường vụ hội Nông dân huyện, tổ chức Hội nghị tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Phấn đấu trong năm thực hiện đạt các chỉ tiêu cụ thể như sau: Công tác tuyên truyền phổ biến các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch, Nghị quyết của Hội các cấp đến cán bộ, Hội viên đạt 95%, Nông dân, đạt 80%; phát triển mới 1.250 hội viên; vận động hộ nông dân có điều kiện đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp đạt 7.360 hộ; vận động phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện đạt 150.000.000 đồng; trực tiếp và phối hợp tổ chức dạy nghề có cấp chứng chỉ cho 390  lượt người; phấn đấu đảm nhận 11 công trình tham gia bảo vệ môi trường ở nông thôn và 11 công trình tham gia xây dựng Nông thôn mới mang tên Hội; xây dựng 11 mô hình Dân vận khéo; phối hợp cất 11 căn nhà Đại đoàn kết cho hội viên, nông dân khó khăn về nhà ở; phấn đấu xây dựng, củng cố, kiện toàn 01 Chi, tổ hội nghề nghiệp có hiệu quả.

Trường Anh - HND AN Minh