Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÔ CHÂU QUAN TÂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

(08:22 | 29/04/2020)

 

Đảng ủy phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên thời gian qua, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về địa bàn dân cư, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng phường ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Theo đó, Cấp uỷ Đảng, chính quyền đã chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt thông qua các phong trào thi đua nhằm tập hợp, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động  "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tiếp tục được triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", chương trình xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 10 năm, Ủy ban Mặt trận phường Tô Châu  đã cất 50 căn nhà đại đoàn kết cho  hộ nghèo. Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với hoạt động cụ thể như vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nông thôn mới; chủ động phối hợp với các cơ quan có chức năng  tổ chức tập huấn chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên với một số mô hình hiệu quả như mô hình chế biến tôm khô. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân thông qua tuyên truyền, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đoàn thanh niên tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội", "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" bằng những việc làm thiết thực ra quân tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo phong trào sôi nổi. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo thanh niên tham gia bằng những việc làm cụ thể như: trồng cây tạo cảnh quan môi trường, thu gom rác thải, khai thông cống rảnh... Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" được các cấp hội phụ nữ triển khai lồng ghép kiến thức về xây dựng nông thôn mới, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung 3 đề án: "Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"; "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"; "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm". Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch", "Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc"; các mô hình "Hũ gạo tình thương”. Thông qua các mô hình này, Hội đã quyên góp trên 69 triệu đồng giúp đỡ chị em phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Cựu chiến binh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động như phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu". Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho hội viên đã được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện, nhờ vậy 10 năm qua, đời sống cán bộ, hội viên từng bước được nâng lên.

Thời gian tới, Đảng ủy phường Tô Châu tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân. Tập trung đầu tư các nguồn lực cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên