Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2020)

(15:19 | 17/04/2020)

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BTGTU-CONG VAN 994 SINH NHAT BAC(cat).pdf