Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)

(10:16 | 15/02/2023)

Để tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất tổ quốc.

Ban biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang xin đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), người đảng viên cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, đức độ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo tổ chức chiến đấu, bảo vệ, khai thác thông suốt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại đã chi viện sức người, sức của cho các chiến trường và nhiệm vụ giúp đỡ cách mạng Lào, xây dựng củng cố vùng giải phóng.

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Quảng Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU (CAT)-HUONG DAN 60 TT 100 DONG SY NGUYEN.pdf