Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới – nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp

(09:27 | 03/04/2017)

 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Giồng Riềng đã triển khai chương trình với phương châm phát triển sản xuất làm gốc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản nhằm tăng năng suất, sản lượng; áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch.

 

Năm 2016 bằng nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới và vốn Trung tâm Khuyến nông đã triển khai mô hình 10 mô hình cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa theo hướng VietGap cho 10 HTX, quy mô 100 -120 ha/ điểm với tổng diện tích 1.050 ha có 730 hộ nông dân tham gia. Nông dân được tập huấn quy trình kỹ thuật trồng lúa, áp dụng đồng bộ quy trình 1 phải 5 giảm, được hỗ trợ một phần đầu vào sản xuất như: lúa giống, vật tư nông nghiệp, góp phần giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận.

Đồng thời văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện phối hợp cùng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp để đầu tư cho vay vốn mua máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong nông nghiệp. Năm 2016, có 53 hộ dân vay vốn đầu tư mua 20 máy cày, 29 máy gặt đập liên hợp, 4 lò sấy lúa số tiền là 29,835 tỷ đồng, nâng tổng số toàn huyện có 721 máy cày, 343 máy gặt đập liên hợp, 432 lò sấy lúa.

Nhờ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, các HTX đã làm tốt khâu dịch vụ sản xuất và phát triển kinh tế ở nông thôn. Hoạt động các HTX từng bước được củng cố, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, cải thiện đời sống thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, xã hội, tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hoạt động của các HTX nông nghiệp đã tạo nên phong trào thi đua sâu rộng giữa các hộ xã viên trong HTX, giữa các HTX với nhau, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nhằm đạt tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí nông thôn mới về hình thức tổ chức sản xuất.

Trần Khải