Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

ĐOÀN KIỂM TRA TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN THỰC THI XÃ HOÀ ĐIỀN VÀ CÁC HỘ NHẬN HỖ TRỢ BÒ CÁI GIỐNG NĂM 2019

(16:08 | 04/07/2019)

 

Sáng ngày 02/7/2019, Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-TKTBCĐT, ngày 07/6/2019 của Tổ kiểm tra chương trình cho vay Bò cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGruop năm 2019.

 

Đoàn kiểm tra tỉnh do đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Duy Minh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh làm thành viên, đồng chí Phạm Văn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh làm việc với Ban thực thi xã Hoà Điền và các hộ nhận hỗ trợ nuôi Bò cái giống..

Đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với 12 hộ nhận nuôi bò từ Chương trình cho vay Bò cái giống sinh sản của Quỹ thiện tâm - Tập đoàn VinGruop tại xã Hòa Điền.

Tại Văn phòng Đảng uỷ xã, Ban Thực thi xã Hoà Điền báo cáo kết quả thực hiện chương trình cho vay Bò cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGruop từ lúc nhận hỗ trợ Bò từ năm 2017 đến nay.

Tổng số Bò cái giống nhận hỗ trợ 02 đợt là 66 con, trong đó đợt 1 nhận 44 con, đợt 2 là 22 con. Đến nay số Bò đã chết 21 con, trong tổng số 66 con và 01 con hộ nuôi tự bán, với số tiền thu được từ bán đấu giá là 8 triệu (01 con hộ tự bán là 10 triệu). Số Bò đã phối giống đậu là 10 con, trong đó 01 con đã đẻ. Số bò còn lại đang trong giai đoạn phát triển tốt, nhưng nguồn giống để phối tại địa phương không có.

Kiến nghị, Ban điều hành chương trình cho vay Bò cái giống huyện cần xây dựng Hướng dẫn về kinh phí hoạt động cho Ban thực thi xã. Việc phối giống cho Bò còn gặp nhiều khó khăn, do nguồn giống để phối từ địa phương không có.

 Ảnh buổi làm việc với Ban thực thi xã của Đoàn kiểm tra tỉnh

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thái Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Ban thực thi xã Hòa Điền đã đạt được. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì tỷ lệ Bò cái giống chết quá cao, chiếm 31,82%. Việc xử lý nguồn tiền từ bán Bò chết không hợp lý. Ban thực thi của xã cần hỗ trợ hộ vay trong việc tìm nguồn giống đáng tin cậy để tổ chức phối giống cho Bò nuôi của các hộ nhận từ chương trình. Đồng thời kiện toàn lại Ban thực thi xã và xây dựng quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban thực thi hàng năm để dự toán kinh phí hoạt động của ban. Lập danh sách các hộ có bò chết có yêu cầu tái đàn gửi về Ban điều hành huyện tổng hợp để gửi về tỉnh.

Đối với kiến nghị của Ban thực thi xã, Đoàn kiểm tra tỉnh chỉ đạo Ban điều hành huyện sớm trình dự toán kinh phí của Ban điều hành huyện cho cấp có thẩm quyền xem xét; Riêng về kinh phí phối giống, Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo tỉnh xem xét.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG