Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Kiên Lương biểu dương 30 cá nhân điển hình hiến máu tình nguyện

(15:11 | 09/07/2019)

 

Sáng ngày 01/7/2019, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Kiên Lương tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 30 cá nhân tiêu biểu tham gia phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Kiên Lương hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhờ thực hiện có hiệu quả công tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện nên đối tượng tham gia hiến máu tại huyện ngày càng được mở rộng ở tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các nhà máy, công ty, xí nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia. Nổi bật trong số đó có rất nhiều cá nhân hiến từ 20, 30, 40 thậm chí trên 50 đơn vị máu. Qua đó, cho thấy phong trào hiếm máu tình nguyện trên địa bàn đã được lan tỏa rộng rãi không những trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức toàn huyện mà còn có sự tham gia tích cực của người dân trên địa bàn. Riêng trong năm 2019, qua 02 lần tổ chức hiến máu tình nguyện, có trên 600 lượt tình nguyện viên tham gia, đã hiến được 444 đơn vị máu, đạt trên 75% kế hoạch do tỉnh giao.

Hoạt động hiến máu tình nguyện tại huyện Kiên Lương đã góp phần quan trọng trong giáo dục lòng nhân ái, sẻ chia trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Dịp này Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện biểu dương cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG