Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

Xem với cỡ chữAA

HỘI THẢO DỰ ÁN “CÁNH ĐỒNG LỚN” ĐÁP ỨNG VÙNG NGUYÊN LIỆU VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019 – 2020

(16:01 | 15/01/2020)

 

Với mục đích sản xuất theo hướng tập trung, xây dựng vùng nguyên liệu, tạo ra sản lượng lớn sản phẩm có chất lượng cao. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Kiên Giang, Trạm Khuyến Nông huyện U Minh Thượng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa triển khai Dự án ‘Cánh đồng lớn” đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó biến đổi khí hậu vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020 tại ấp Vĩnh Thạnh và Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng với tổng diện tích 132,6ha/41 hộ, sử dụng giống lúa OM 7347.

 

Trong qua trình thực hiện đã tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ thuật có 117 lượt nông dân tham dự, qua đó giúp bà con nông dân nắm được quy trình canh tác lúa “1 phải, 5 giảm” với các nội dung kỹ thuật chủ yếu như: làm đất, quy trình bón phân, quản lý nước và phòng trự sâu bệnh… và hướng dẫn bà con ghi chép nhật ký đồng ruộng trong quác trình sản xuất.

Nhờ áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa, sử dụng giống lúa thích nghi với vụ mùa, phân bón cân đối, áp dụng biện pháp xã thưa nên trong quá trình sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh. Kết quả trên cho thấy tính chung 1ha nông dân trong “Cánh đồng lớn” chi 12.640.900 đồng/ha so với 15.583.000đồng/ha so với ngoài mô hình. Năng xuất tăng 200kg/ha, lợi nhuận của nông dân trong mô hình cao hơn các hộ dân ngoài mô hình là 2.718.000đồng/ha.

Ảnh: Bà con nông dân xem điểm trình diễn Dự án “Cánh đồng lớn”

Thông qua mô hình, nông dân được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học vào sản xuất có hiệu quả hơn, nhận thức về hạch toán kinh tế, bảo vệ môi trường được nâng lên. Giảm lượng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật đồng nghĩa với giảm chi phí lao động, bảo về môi trường, sức khỏe cho người sản xuất, sản phẩm sản xuất ra sạch và chất lượng cao hơn.

Văn Vô-HND Vĩnh Hòa (UMT)