Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Sức khỏe - Đời sống

Xem với cỡ chữAA

V/V QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

(14:35 | 30/03/2020)

Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; UBND-CONG VAN 425 COVID 19.pdf