Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)

(16:37 | 17/03/2023)

Để tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo.

Ban biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang xin đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Nhân dân và Quân đội ta; vai trò đóng góp của Đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt những cống hiến, đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU (CAT)-HUONG DAN 63 TT 110 CHU HUY MAN.pdf