Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

HỘI NÔNG DÂN XÃ HÒN TRE XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

(14:42 | 17/06/2019)

 

Vừa qua, Hội Nông dân xã Hòn Tre vận động hội viên, nông dân xây dựng công trình Nông thôn mới năm 2019.

 

Ảnh công trình Nông thôn mới năm 2019

Trong thời gian qua, Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Hội Nông dân xã  đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tác động của chương trình này đến với hội viên, nông dân trong xã về tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới như góp tiền và ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Hội Nông dân xã Hòn Tre vận động hội viên, nông dân nâng cấp các con hẻm xuống cấp, công trình với chiều dài 22m, ngang 1,5 m, số tiền vận động 12 triệu đồng và 25 ngày công lao động./.

ÁNH QUYỀN- HND KIÊN HẢI