Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

(16:52 | 29/05/2020)

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU-CONG VAN 1015 KHAI THAC HAI SAN(cat).pdf