Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Sức khỏe - Đời sống

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:47 | 28/04/2020)

Nguồn Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   UBND-THONG BAO 372 COVID 19.pdf