Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Sức khỏe - Đời sống

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:47 | 28/04/2020)

Nguồn Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; UBND-THONG BAO 372 COVID 19.pdf