Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN KIÊN LƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

(16:33 | 02/11/2020)

Phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Hội Nông dân trong huyện nhà tập trung triển khai thực hiện, gắn công tác thi đua với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị với sản xuất và đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bình quân hàng năm có trên 5.200 hộ nông dân đăng ký, trong đó có trên 3.200 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Để đánh giá phong trào thi đua và biểu dương các gương điển hình nông dân tiêu biểu trong giai đoạn 2015 – 2020. Ngày 30/7/2020, Hội Nông dân huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Phạm Văn Thủ, ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Xây dựng hội Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đồng chí Vương Minh Mẫn, Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Ong Văn Tỷ, Huyện ủy viên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn và 80 hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn huyện đã về dự.

Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và những điển hình tiên tiến đã làm chuyển đổi nhận thức, tập quán làm ăn của nhiều hộ nông dân từ sản xuất độc canh cây lúa chuyển sang sản xuất đa canh, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, nuôi trồng thủy sản đã góp mặt xứng đáng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, cho thu nhập từ 300 đến hơn 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Trong đó, điển hình tiêu biểu như mô hình “Cánh đồng lớn” tại các xã Kiên Bình, Bình Trị, Hòa Điền; Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản nông dân Núi Mây, xã Dương Hòa; Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Lung Kha Na, thị trấn Kiên Lương; Hợp tác xã dịch vụ tôm, lúa Tân Thành, ấp Cảng, xã Hòa Điền; Hợp tác xã Tiến Phương, trồng lúa, môn, ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình; Tổ hợp tác nông dân trồng lúa ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình; Về cá nhân có ông Lê Văn Thủy, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương với mô hình chăn nuôi tổng hợp; ông Bùi Văn Thông, xã Kiên Bình, sản xuất nông nghiệp; ông Thạch Lene, xã Dương Hòa, nuôi trồng thủy sản; ông Nguyễn Minh Huấn, xã Hòn Nghệ, mua bán hải sản, nuôi cá lồng bè; ông Nguyễn Ngọc Thành, xã Sơn Hải, khai thác, đánh bắt hải sản; ông Đỗ Văn Út, xã Bình Trị, mua bán, nuôi trồng thủy sản; ông Giang Minh Trung, xã Hòa Điền, kinh doanh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp... là những mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, có mức thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm.

Các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp vận động cán bộ, hội viên nông dân  tham gia thực hiện 09 phần việc của hội trong xây dựng nông thôn mới như: Sửa chữa, làm mới 18 km đường giao thông nông thôn, cất 13 cây cầu nông thôn, với 504 ngày công lao động, trị giá trên 385 triệu đồng. Vận động cán bộ hội hai cấp tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, hội viên đạt 80%; Phối hợp vận động thành lập 12 hợp tác xã, nâng tổng số toàn huyện hiện có 24 hợp tác xã, có 456 thành viên; Thành lập 10 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn huyện hiện có 43 tổ hợp tác, có 648 thành viên. Cùng Phòng Kinh tế huyện phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đã cấp phát cho hội cơ sở trên 20.000 cây các loại để trồng trong các khuôn viên trường học, các tuyến đường nông thôn. 

Giai đoạn 2020 - 2025, Hội Nông dân 2 cấp trên địa bàn huyện phấn đấu, hàng năm tổ chức tuyên truyền giáo dục chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội cấp trên cho 100% cán bộ; 80% hội viên, nông dân; có từ 90% trở lên cơ sở hội, 80% chi hội, 65% tổ hội vững mạnh, còn lại khá và trung bình, không có yếu kém; thu hội phí đạt 100% so với hội viên; xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Phấn đấu giúp đỡ từ 90% hộ cán bộ, hội viên trở lên thoát nghèo; phối hợp vận động cất 40 căn nhà đoàn kết nông dân. Mỗi năm phát động 98% trở lên hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cuối năm bình xét đạt từ 95% trở lên. Đồng thời, tiếp tục duy trì 19 mô hình tự quản về an ninh trật tự có hiệu quả, xây dựng các mô hình mới ở những nơi có điều kiện. Đảm bảo nâng cao chất lượng và số lượng thi đua khen thưởng theo quy định. Dịp này, hội nghị cũng đã biểu quyết cử 1 tập thể và 5 cá nhân điển hình tham dự hội nghị điển hình tiên tiến nông dân cấp tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Tuấn-HND Kiên Lương