Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO CÁN BỘ HỘI, CHI HỘI, TỔ HỘI, HỘI VIÊN NÔNG DÂN XÃ TIÊN HẢI, THÀNH PHỐ HÀ TIÊN NĂM 2020

(16:49 | 22/10/2020)

Quản lý Nhà nước về đất đai là nhu cầu khách quan, là công cụ bảo vệ và điều tiết các lợi ích gắn liền với đất đai, và quan trọng nhất là bảo vệ chế độ sở hữu về đất đai. Nhiệm vụ này cần được đổi mới một cách cụ thể và phù hợp để đáp ứng các yêu cầu quản lý và tương xứng với điều kiện chính trị, kinh tế của đất nước trong từng giai đoạn.

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Hội Nông dân thành phố Hà Tiên phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các ban, ngành chức năng của tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nông dân”.

Ngày 20/10/2020, Đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý gồm có Hội Nông dân, Thanh tra, Sở Tài nguyên - Môi trường, Chi cục quản lý đất đai và khoán sản, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. Về địa phương có Hội Nông dân, Phòng Tư pháp thành phố và Chính quyền xã Tiên Hải tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ Hội, Chi hội, Tổ hội, hội viên nông dân và nhân trên trên địa bàn xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên.

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có liên quan đến tranh chấp đất đai, khiếu nại tranh chấp dân sự; thực hiện phải phóng mặt bằng; giải quyết khiếu nại tố cáo trong nhân dân; hỗ trợ đến bù giải tỏa sang lắp mặt bằng; đảm bảo quyền lợi chính đáng của hội viên nông dân và nhân dân. Qua một buổi tư vấn và trợ giúp, các hộ chủ yếu khiếu nại về tình hình đất đai. Đoàn đã tổ chức tư vấn, trợ giúp cho người dân về các thủ tục, giải đáp các thắc mắc cho cán bộ Hội, Chi hội, Tổ hội, hội viên nông dân và nhân trên trên địa bàn xã.

Sau khi được tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ Hội, Chi hội, Tổ hội, hội viên nông dân và nhân dân trên trên địa bàn xã Tiên Hải đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước của người dân được nâng lên. Qua đó đã tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp của nông dân; huy động được sức mạnh của hội viên, nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng gia đình nông dân văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo được tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn thành phố.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên