Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hội Nông dân huyện Kiên Lương tổ chức Đoàn giám sát thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị

(14:22 | 03/12/2021)

Ngày 12/11/2021, Hội Nông dân huyện thành lập Đoàn giám sát thực hiện Quyết định 217, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về việc thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân xã Kiên Bình.

Đồng chí Ngô Sện, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Trưởng đoàn giám sát, các thành viên trong đoàn gồm các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ban pháp chế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư Pháp, Thanh Tra huyện.

Tiếp Đoàn giám sát huyện, có đồng chí Lê Thanh Chương, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí trong Ban chỉ đạo của xã; Công chức văn phòng thống kê xã.

Qua nghe trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo xã Kiên Bình về việc thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021.

Trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo của xã đã tổ chức và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 15 cuộc cho 360 lượt hội viên nông dân và nhân dân. Hội Nông dân xã tham mưu tốt cho Ban chỉ đạo triển khai về nội dung của Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cho các đồng chí là thành viên của Ban chỉ đạo nắm. Hội Nông dân xã đã tích cực tham gia cùng chính quyền tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và 25 hàng tháng, khi đối tượng tiếp là hội viên nông dân; Tham gia hòa giải thành công 21/27 vụ việc (đạt 82,76%, trong đó 27 đơn có liên quan đến hội viên Hội Nông dân), nội dung chủ yếu về hôn nhân gia đình, dân sự; Tham gia hội đồng tư vấn xã tiếp nhận 07 đơn (trong đó 07 đơn có liên quan đến hội viên Hội Nông dân) về các nội dung tranh chấp đất đai. Ngoài ra, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trong năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021, đã tuyên truyền, tư vấn pháp luật được 16 cuộc, với 454 lượt hội viên, nông dân và nhân dân tham dự.

 

Ảnh: Đ/c Đỗ Trung Kiên (đứng), trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo xã Kiên Bình.

 

Kinh phí thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được Cấp ủy, chính quyền quan tâm và phân bổ để thực hiện, hàng năm kinh phí được phân bổ là 7,5 triệu đồng hoạt động.

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, đồng chí Ngô Sện, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận việc triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Ban chỉ đạo xã trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các thành viên Ban chỉ đạo xã đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật”, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung mà các thành viên trong Đoàn đã nêu. Kịp thời sơ, tổng việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg.

Thanh Tuấn-HND Kiên Lương